sulįsti

sulįsti
sulį̃sti vksm. Bi̇̀tės sùlenda į ãvilį.

.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sulįsti — sulį̃sti, sùlenda, suliñdo intr. 1. susmigti: Porą kartų sudaviau akmenu, ir kuolas sulindo į žemę Rm. 2. visiems į vidų sueiti, patekti: Vištos suliñdo po paklėtės J. Visi žvirbliai suliñdo duobosna Jz. Vaikai suliñdo an gryčią pasišildyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papasulįsti — papasulį̃sti, papasùlenda, papasuliñdo (dial.) intr. daug sulįsti: Akopus papaišsikasė ir papasuliñdo bobos su vaikais Dv. lįsti; antlįsti; aplįsti; atlįsti; įlįsti; išlįsti; paišlįsti; papaišlįsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilįsti — prilį̃sti, prìlenda, priliñdo intr. 1. Erž daug prismigti ko: Nenešiok pėdų, prilįsì akuotų Ds. 2. Lz daug sulįsti: Pro urvą prilindo pelių J.Jabl. Musių kad priliñdo į butelį! Pc. Blusų prilįsi, negulėk aslo[je] Šts. 3. daug pritekti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subristi — subrìsti, sùbrenda, subrìdo 1. intr. brendant sueiti, sulįsti: Sùbrendam dviese į upę ir pradedam žuvis gaudyti Srv. Karvės, subrìdusios į vandenį, stova sau Grg. | refl.: Susibrìdę žąsys su žąsiukais į javus, ir niekas nemato Gs. 2. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susmegti — 1 susmègti intr. 1. susmigti, įsibesti: Šuns iltys susmenga į ausį, paršą pjaunant J. Kirvis kojon susmẽgo Auk. 2. sulįsti gilyn, nugrimzti: Kai prikrautas vežimas susmegdavo į purvą, jis vienas jį ištraukdavo rš. Tokių pilių daugybės yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susmigti — susmìgti intr. NdŽ 1. daugeliui sulįsti gilyn: Tuojau pajutau, kad į mano kairę ranką tarsi adatos susmigo šimtai strėlių J.Balč. Į žuvies nugarą susminga aštrūs plieniniai žeberklo pirštai rš. | prk.: Lyg peiliai širdin susmigo negausios laiško …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvažiuoti — K, Š, NdŽ, KŽ; M, LL176, L, Rtr 1. intr. N, J, Slnt, Klt važiuojant susirinkti į vieną vietą: Suvažiãvo daug svečių DŽ1. Vaikai neblogiausi, suvažiuoja, apdirba Stk. Tada suvažiuodavo daugiau, pri giminių ten užeidavo Kv. Suvažiãvo svečių būrys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlįsti — antlį̃sti, añtlenda, antliñdo (ž.) tr. aptikti, atrasti: Añtlenda viską, negali nė siūlų paslėpti nu vaikų Šts. Ir antliñdo jis mano kirvį kamaroje Sr. lįsti; antlįsti; aplįsti; atlįsti; įlįsti; išlįsti; paišlįsti; papaišlįsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplįsti — aplį̃sti, àplenda, apliñdo tr., intr. Š lendant aplink apeiti, apšliaužti: Pasieniais aplink visą šieną apliñdo Sr. Jis spėjo aplįsti krosnį ir dabar jau prie antrosios užkrosnio angos rš. Kasiausi ir rankom ir kojom, ligi aplindaũ Ds. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlįsti — atlį̃sti, àtlenda, atliñdo intr. 1. Š lendant, skverbiantis ateiti, atkakti, atšliaužti: Visa pasišiaušusi [pelytė] atlindo į priešakį J.Balč. Matai, kur atlindo per šiaudus Pg. Tik iš anapus krūmų atlenda vežimas P.Cvir. | refl. K. 2. atgal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”